chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

12 Jul 2021
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Thuisbias: de angst voor het onbekende

Aandelen kopen van Colruyt in plaats van Walmart. Solvay in plaats van Celanese. UCB in plaats van Pfizer. Dit is een vaak voorkomende beleggingsreflex, vaak irrationeel, die we de "thuisbias" of "nationale voorkeur" noemen. Is dit van toepassing op uzelf? En welke gevolgen kan dit hebben op uw portefeuille?

Thuisbias: de angst voor het onbekende

Thuisbias: definitie

De term "thuisbias" verwijst naar de natuurlijke neiging van beleggers om te investeren in binnenlandse effecten, waarbij de voordelen van diversificatie in buitenlandse effecten worden genegeerd. Deze vooringenomenheid komt echter niet alleen voor in financiën: sportfans over de hele wereld hebben vaak een diepe gehechtheid aan de teams van hun eigen land of stad, en deze voorkeur heeft geen rationele basis. Bookmakers weten er wel iets van in tijden van het WK: de meeste spelers hebben de neiging om totaal onredelijk te wedden op hun nationale team!

Beter een duivel die u kent dan een engel die u niet kent

We geven de voorkeur aan wat we weten. In "behavioral finance", kan deze trend worden verklaard door de perceptie die beleggers hebben van transactiekosten en de toegankelijkheid van buitenlandse effecten, en vooral door hun onwetendheid over bedrijven die buiten hun lokale markt zijn gevestigd.

Fransen zijn erg chauvinistisch, Belgen iets minder

Onze Franse buren zijn de kampioenen van nationale voorkeur. Hoewel het wereldwijde indexgewicht van Frankrijk (aandeel in de wereldwijde marktkapitalisatie) slechts 3% bedraagt, beleggen de inwoners 60% van hun beleggingen in aandelen van de binnenlandse markt. Ter vergelijking: Belgen beleggen "slechts" 45% van hun kapitaal op de lokale markt.

Niet enkel bij individuele beleggers

Uit een studie van de Indiana University in 2012 "No Place Like Home: Familiarity in Mutual Fund Manager Portfolio Choice" bleek dat zelfs Amerikaanse fondsbeheerders geneigd waren aandelen uit hun eigen staat of land te overwegen. De staat waar de maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd, heeft een invloed op hun investeringsbeslissingen. Dit is iets minder het geval in Europa, waar de meeste fondsen zich bevinden in financiële centra zoals Luxemburg of Londen, zonder dat dit hun beslissingen echt beïnvloedt. Maar "nationale voorkeur" heeft dus niet alleen betrekking op individuele beleggers.

Tegen het principe van diversificatie

Het is een basisprincipe: diversificatie vermindert uw risico door uw beleggingen te spreiden over verschillende soorten activa, geografische gebieden en sectoren. Het doel van diversificatie is het maximaliseren van het rendement door het risico te verkleinen dat een bepaalde gebeurtenis negatieve gevolgen heeft voor de gehele portefeuille. Door enkel te beleggen in de lokale markt, verhoogt de belegger de volatiliteit van zijn portefeuille en loopt hij waarschijnlijk investeringskansen mis in markten met meer groei.

Desondanks vermindert globalisering het risico 

Globalisering betekent dat de economieën van verschillende landen steeds meer met elkaar verweven raken en dat bedrijven internationaler worden. Een negatieve gebeurtenis in het ene deel van de wereld, weerklinkt daarom vaak in een ander. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de subprime-crisis die in 2008 in de Verenigde Staten begon en gevolgen had voor de wereldmarkt. Maar dit is niet noodzakelijk het geval voor evenementen op kleinere schaal, of van bijvoorbeeld meer politieke dan economische aard. Globalisering is daarom geen voldoende argument om de geografische diversificatie van iemands portefeuille te verwaarlozen.

ETF's, een eenvoudige en goedkope manier om de impact van nationale voorkeur te verminderen

Beleggen in buitenlandse aandelen is veel gemakkelijker en goedkoper geworden met internet, de versnelling van de informatiestroom, de oprichting van online handelsplatforms en de lancering van beursgenoteerde fondsen (ETF's) die gemakkelijk toegankelijk zijn voor elke belegger. Met de ETF-beleggingsformules van easyvest bent u de facto blootgesteld aan alle beursgenoteerde ondernemingen in de wereld: een eenvoudige en effectieve manier om een overgewicht van Belgische aandelen in uw portefeuille te vermijden.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.