chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

27 Feb 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Uitbetaling pensioensparen: welke opties voor uw kapitaal?

In België stelt pensioensparen, ook bekend als derde pensioenpijler, individuen in staat om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen naast het wettelijke pensioen. Deze fiscaal voordelige formule is wijdverbreid in België. Maar wat moet u aanvangen met het geld eenmaal het kapitaal van uw pensioensparen is opgenomen? Het laten staan bij de instelling waar het contract is afgesloten of het contract verbreken om uw kapitaal elders (en beter) te herbeleggen?

Wat moet u doen als uw pensioensparen beschikbaar komt?

Hoe een pensioenspaarplan afsluiten in België?

Er zijn drie manieren om een pensioenspaarplan af te sluiten. De meest voorkomende is om te kiezen voor een pensioenspaarfonds, verkocht door banken, samengesteld uit aandelen en obligaties, zonder gegarandeerd rendement. Er is ook een formule voor een pensioenspaarverzekering, verkocht door verzekeraars, met gegarandeerd rendement. Tot slot is het mogelijk om individueel een effectenrekening te openen waarvan de allocatie voldoet aan het wettelijk kader waaraan het pensioensparen onderworpen is, maar weinigen wagen zich op dit pad.

Fiscaal voordeel: nieuwe plafonds voor pensioensparen in 2024

De berekening van de belastingvermindering op pensioensparen verschilt naargelang van het bedrag van de stortingen. In 2024 (aangifte 2025) heeft u de keuze tussen:

Het is niet mogelijk om stortingen te doen voor een hoger bedrag; daarentegen is er geen minimumbedrag om te storten. Let op: als u het plafond van €1.020 overschrijdt, daalt de belastingvermindering automatisch van 30% naar 25%. Deze overschrijding is alleen voordelig als u een bedrag stort dat hoger is dan €1.225.

Wanneer pensioensparen opnemen

Pensioenspaarcontracten moeten minstens 10 jaar lopen. Bedragen kunnen pas worden vrijgegeven vanaf de leeftijd van minstens 60 jaar, mits betaling van een anticipatieve heffing die momenteel is vastgesteld op 8%. Bedragen gespaard tussen uw 60ste en 65ste verjaardag worden niet meer belast, maar als u doorgaat met sparen na 65 jaar, wordt het fiscale voordeel niet gehandhaafd. Het heeft dus weinig zin om premies te blijven storten in een pensioenspaarplan na 65 jaar, wetende dat deze fondsen beperkt zijn in hun allocatie door strenge regelgeving.

 
         

Pensioensparen opnemen voor de vervaldatum

Het is mogelijk om uw pensioensparen op te nemen voor 60 jaar, of voor het einde van de minimale periode van 10 jaar, maar dit wordt sterk afgeraden. Tenzij de liquidatie plaatsvindt vanwege overlijden of daadwerkelijk pensioen (maximaal 5 jaar voor de normale datum), zal het geliquideerde kapitaal waarschijnlijk worden onderworpen aan een belasting van 33%. Tenzij er dringende behoefte is aan liquide middelen, wordt deze optie dus eerder afgeraden.

Wat te doen nadat het pensioensparen is opgenomen

Als u voldoet aan de voorwaarden om te profiteren van het uitgangstarief van 8%, kunt u het opgebouwde kapitaal op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen terugkrijgen. De instelling waarbij u het pensioenspaarplan heeft afgesloten, zal natuurlijk kandidaat zijn om deze fondsen te blijven beheren, maar er kunnen minder dure en winstgevendere alternatieven zijn.

Maximaliseer uw rendement en minimaliseer uw kosten

Easyvest biedt haar klanten en toekomstige klanten de mogelijkheid om de prestaties van hun beleggingsportefeuilles bij andere financiële instellingen te analyseren. In 2023 had meer dan 90% van de portefeuilles die we hebben gecontroleerd over een periode van 5 jaar een lager rendement dan wat zou zijn behaald met onze indexbenadering. En gemiddeld waren de kosten van deze portefeuilles 2 keer zo hoog als die van Easyvest! Dat zijn twee goede redenen om een verandering van beheerder te overwegen zodra het pensioensparen is opgenomen.

De beste beleggingsstrategie voor uw pensioen

Natuurlijk belegt men niet op dezelfde manier op 40-jarige leeftijd als op 60-jarige leeftijd. Zodra het pensioensparen is opgenomen, is het aangewezen om de best mogelijke beleggingsstrategie te bepalen om de vruchten te plukken van uw inspanningen uit het verleden terwijl u uw kapitaal zoveel mogelijk behoudt. Easyvest kan u adviseren bij het opstellen van bijvoorbeeld een lijfrenteportefeuille met een optimale allocatie gezien uw situatie.

Simuleer de herinvestering van uw pensioensparen

Kunt u binnenkort het opgebouwde kapitaal uit uw pensioensparen of groepsverzekering op nemen? Wees proactief en simuleer nu alvast de investering van deze bedragen op onze website. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en financiële doelen (uw inkomen tijdens uw pensioen aanvullen, een nalatenschap voorbereiden, ...) zullen onze beheerders u adviseren over de beste strategie.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.