chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

03 Jan 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Te veel portefeuilles hebben tegenvallende prestaties

Sinds zijn oprichting in 2016 biedt Easyvest audits aan van portefeuilles beheerd door andere financiële instellingen. Het doel? De kosten en prestaties vergelijken met een gelijkaardige indexportefeuille, zoals die van Easyvest, in termen van risico. Uit de 110 uitgevoerde audits in 2023 blijkt dat de jaarlijkse prestaties van de indexaanpak gemiddeld 2% hoger ligt dan die van de andere vermogensbeheerders.

9 van de 10 door Easyvest geauditeerde portefeuilles presteren slechter dan de markt.

110 investeerders vertrouwden ons

In 2023 hebben meer dan 100 investeerders ons de resultaten toevertrouwd van een portefeuille beheerd door een private bank of andere Belgische vermogensbeheerder, om een audit uit te voeren. We hebben het risico, de kosten, de historische prestaties van de afgelopen 5 jaar en het potentiële rendementsverlies van deze portefeuilles geanalyseerd. Deze elementen werden vergeleken met een vergelijkbare risico-indexbenadering, zoals aangeboden door Easyvest. De resultaten van deze audits, zowel individueel als samengevoegd, zijn verbijsterend.

90% van de geanalyseerded portefeuilles presteert teleurstellend

Het eerste wat opvalt, is dat het overgrote deel van de onderzochte portefeuilles betere prestaties zou hebben geleverd met de indexbenadering van Easyvest. Met 90% van de portefeuilles die beter presteren, kunnen we waarschijnlijk niet van toeval spreken: indexbelegging, zoals aanbevolen door Easyvest, heeft duidelijk betere rendementen gegenereerd op lange termijn in vergelijking met de actieve benadering die de meeste traditionele en private banken in België hanteren.

2% extra jaarlijks rendement dankzij indexbeleggen

Over een periode van 5 jaar gezien behaalden de onderzochte portefeuilles bij hun respectievelijke beheerders een gemiddeld totaalrendement van 14%, oftewel 2,5% per jaar. Als dezelfde portefeuilles waren belegd volgens de indexbenadering van Easyvest, zouden ze een gemiddeld totaalrendement van 25% hebben behaald, oftewel 4,5% per jaar, wat dus een extra gemiddeld rendement van +2% per jaar betekent.

 
         

Fees 2x hoger

We herhalen het voortdurend: de impact van kosten op het rendement van een beleggingsportefeuille is aanzienlijk. Ook hier is het resultaat van de audits ondubbelzinnig. De kosten van de onderzochte portefeuilles bij traditionele instellingen bedragen gemiddeld 1,6% per jaar, tegenover 0,8% voor een equivalent indexportefeuille, inclusief trackerkosten. Dit aanzienlijke en terugkerende kostenverschil draagt bij aan het vergroten van het verschil in langetermijnprestaties.

Gemiddelde portefeuilles van €280.000

Onze audits tonen een gemiddelde initiële portefeuille van €280.000. Klanten die aan dit soort oefeningen deelnemen, hebben dus een zeker vermogen, waarbij kosten en rendementsverlies aanzienlijke bedragen vertegenwoordigen, vooral op de lange termijn. Het geschatte rendementsverlies over 5 jaar voor de onderzochte investeerders bedraagt gemiddeld ongeveer €40.000, wat overeenkomt met de prijs van een elektrische auto.

Actief beheer komt niet alle beloften na

We zullen uiteraard doorgaan met het uitvoeren van audits en de verkregen resultaten verfijnen. Ondertussen is het al duidelijk dat de extra kosten voor actief beheer blijkbaar niet leidden tot superieure prestaties, integendeel. Door op lange termijn te beleggen in wereldwijde aandelen- en obligatie-ETF's maximaliseert u uw kansen op positief rendement op lange termijn terwijl u de kosten minimaliseert.

Neem nu actie

Heeft u een beleggingsportefeuille bij een andere Belgische instelling? Op basis van resultaten uit het verleden had u 90% kans op een beter rendement met de indexaanpak van Easyvest. Om er zeker van te zijn, stuur ons een beheersrapport door en we zullen binnen 24 uur een audit verstrekken, zoals die in deze blog zijn bestudeerd. Wilt u al een voorsmaak hebben van wat uw potentieel rendement zou kunnen zijn bij Easyvest? Start dan nu een simulatie op onze site.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.