chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

02 Feb 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe uw groepsverzekering optimaal beleggen?

Voor veel toekomstige gepensioneerden geeft de groepsverzekering een dubbel gevoel: Het is geruststellend om te kunnen rekenen op een extra pensioen, maar zal het voldoende zijn? Hoe het te beleggen om een comfortabele lijfrente te genereren zonder onnodige risico's te nemen? Easyvest helpt u in het definiëren van de best mogelijke strategie.

Hoe uw groepsverzekering optimaal beleggen?

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een levensverzekeringscontract dat door een werkgever wordt afgesloten ten voordele van zijn werknemers, afhankelijk van de sector. Een dergelijk contract heeft als doel een bijkomend kapitaal te verschaffen bij hun pensionering.

Wanneer kan je een groepsverzekering afsluiten?

De wet vereist dat het aanvullend pensioenplan ten vroegste wordt uitbetaald bij de ingang van het effectieve wettelijke pensioen, ongeacht de vervaldatum die op de afgesloten verzekeringen is vermeld. Er gelden twee uitzonderingen:

Hoe wordt het betaald?

Het opgebouwde kapitaal kan worden uitgekeerd als eenmalige som of in de vorm van een lijfrente. De meest gebruikelijke manier is kapitaalliquidatie, zodat de begunstigde onmiddellijk kan beschikken over het volledige pensioenkapitaal. Deze vorm van uitbetaling is ook fiscaal het voordeligst.

Belasting op groepsverzekeringen die als eenmalig kapitaal uitbetaald wordt

Bij vereffening van de groepsverzekering in kapitaalvorm op de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan, worden de betaalde bijdragen belast aan 10%. Daar komen nog aftrekposten van sociale aard bij: de bijdrage zorgverzekering van 3,55% en de solidariteitsbijdrage van 2%. Als het kapitaal vooraf wordt betaald, stijgt de belasting op de werkgeversbijdragen en kan deze zelfs oplopen tot 20% wanneer het wordt betaald op 60-jarige leeftijd. Denk dus beter twee keer na voordat u met vervroegd pensioen gaat.

Wacht niet te lang

Gezien de huidige inflatie is het niet optimaal om het kapitaal van uw groepsverzekering op een spaarrekening te laten slapen: na verloop van tijd zou de koopkracht die overeenkomt met deze bedragen serieus dalen, wat waarschijnlijk niet meer in lijn zal zijn met uw behoeften. Als we rekening houden met de samengestelde interest zou een jaar zonder rendement ook belangrijke gevolgen hebben op lange termijn, aangezien dit rendement niet elk jaar opnieuw wordt geïnvesteerd. Zo zou een kapitaal van €250.000 dat gedurende 19 jaar in plaats van 20 jaar in aandelen is belegd, op het einde van de periode een potentiële inkomstenderving van meer dan €50.000 voorstellen.

Maak het niet te ingewikkeld

Voor de meesten van ons wordt pensionering gezien als een tijd om te genieten van het leven. Als u geen ervaren belegger bent, kan het zelfbeleggen van het kapitaal van uw groepsverzekering stressvol en tijdrovend zijn. Definieer daarom uw objectief en laat u adviseren over de beste strategie. Let bij het kiezen van de beheerder goed op de kosten, aangezien deze een enorm verschil kunnen maken voor het uiteindelijke rendement. De passieve beleggingsstrategie van easyvest heeft hierbij een dubbel voordeel: transparantie en de laagste prijzen op de markt.

Neem niet te veel risico

Het aandeel van risicovolle activa in uw portefeuille zou mettertijd moeten evolueren. Bij pensionering is het beter om uw portefeuille op te bouwen met ongeveer 40% minder risicovolle activa door bijvoorbeeld te beleggen in een tracker van Europese staatsobligaties, en dit aandeel geleidelijk te verhogen tot het einde van de beleggingshorizon. Zo behoudt u uw kapitaal en bent u verzekerd van een stabiele rente gedurende uw hele pensioen.

Zorg voor een regelmatig inkomen

Voorzie bij het structureren van uw portefeuille ook de uitkering van een lijfrente, om zo te kunnen genieten van een regelmatig inkomen. Deze lijfrente is niet onderworpen aan de personenbelasting. Enkel de gebruikelijke financiële taksen (TOB, roerende voorheffing, taks op effectenrekeningen) zullen verschuldigd zijn.

Portefeuilles met lijfrente bij easyvest

Veel easyvest klanten hebben al gekozen voor portefeuilles die een lijfrente genereren. Daarmee kan een kapitaal worden belegd met het oog op het verkrijgen van een vast (of geïndexeerd) maandinkomen, al dan niet met legaatdoelstelling op het einde van de periode. Dit is een uitstekende, fiscaal voordelige formule om de vruchten van een groepsverzekering te beleggen. De passieve beleggingsstrategie waarin easyvest gespecialiseerd is, maakt het mogelijk om marktrendementen te behalen tegen lagere kosten en is onverslaanbaar op lange termijn. Onze adviseurs staan tot uw beschikking om dit type portefeuille te structureren in functie van uw persoonlijke doelstellingen.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.