chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

07 Dec 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat gebeurt er als u de beste handelsdagen mist?

De belegger die probeert aan "market timing" te doen, d.w.z. anticiperen op het beste moment om te kopen of verkopen, loopt een zeer groot risico de sterkste marktstijgingen te missen. Wie bv. de afgelopen 20 jaar de 20 beste dagen op de beurs heeft gemist, zou simpelweg ¾ van zijn rendement hebben verloren!

Wat gebeurt er als u de beste handelsdagen mist?

Fouten op de korte termijn kosten veel op de lange termijn

Het missen van een goede dag op de beurs heeft een blijvende impact op de belegger, aangezien deze "gemiste" winsten niet worden herbelegd en daarna geen rendement opleveren. Dit verklaart waarom de kloof in de loop van de tijd groter wordt, zoals in de bovenstaande grafiek. Over de periode die we hebben bestudeerd, is het rendement op jaarbasis dus 8% voor degenen die gedurende de hele periode belegd zijn gebleven en slechts 3,3% voor degenen die de 20 beste dagen hebben gemist.

De beste dagen volgen vaak op de slechtste

De beste dagen volgen op de slechtste en doen zich meestal voor in een korte periode van extreme volatiliteit. In de bestudeerde periode vond X % van de beste dagen plaats binnen de 10 dagen na de slechtste dagen. Terwijl sommige beleggers denken dat een ”bearisch sentiment” de andere aankondigt, is vaak het tegenovergestelde waar. Daardoor wordt "market timing" nog moeilijker of zelfs quasi onmogelijk.

Dure transacties

Niet alleen kan het missen van de beste beursdagen een grote invloed hebben op het langetermijnrendement van uw portefeuille, maar het is ook duur om in en uit te beurs te stappen. Instapkosten bij bepaalde fondsen, makelaarskosten, beurstaksen, ... Dit alles heeft een sterke impact op het rendement van de actieve belegger.

Focus op uw beleggingshorizon eerder dan op market timing

Volatiliteit is wat investeerders of potentiële investeerders het meest zorgen baart. Maar het is per definitie onmogelijk te voorspellen... De vraag zou dus niet moeten zijn "wanneer te investeren"? Maar "Voor hoelang?". Zodra deze beleggingshorizon is bepaald, zou de volatiliteit op korte termijn geen reden tot bezorgdheid meer mogen zijn.

Besluiteloosheid, de grootste kwaliteit van de langetermijnbelegger

Als u eenmaal heeft besloten om te beleggen, hoeft u zich geen zorgen te maken. De enige manier om de beste handelsdagen niet te missen, is om hoe dan ook belegd te blijven. En de beste manier om het risico van volatiliteit te verminderen, is door regelmatig te beleggen (wat 'dollar-cost averaging' wordt genoemd). Want vergeet niet: niemand verslaat de beurs op de lange termijn, zelfs 's wereld beste belegger Warren Buffet niet.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.