chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

19 Oct 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe snel kunt u 200.000€ sparen?

Om 20 jaar lang een lijfrente van 1.000€/maand te kunnen genereren, moet u 200.000€ hebben verzameld. Hoe snel denk je dit te kunnen sparen? Easyvest analyseert verschillende scenario's.

Hoe snel kunt u 200.000€ sparen?

Objectief: 200.000€

In een vorige blog hadden we berekend dat een kapitaal van 200.000€ nodig is om jezelf een lijfrente van 1.000€ per maand te kunnen betalen gedurende 20 jaar  (waarna het kapitaal volledig opgebruikt is). De vraag is nu hoe snel u deze 200.000€ kunt opbouwen.

Kies voor een dynamisch profiel

Voor deze blog kiezen wij bij easyvest voor een beleggingsprofiel van 7 op 10, wat overeenkomt met een dynamische allocatie van ongeveer 70% wereldwijde aandelen en 30% Europese staatsobligaties. Dit risiconiveau (het meest gekozen door easyvest cliënten) is geschikt voor langetermijnbeleggingen en stelt ons in staat de groei van de wereldwijde aandelenmarkten te volgen en tegelijkertijd het risico van korte termijn depreciatie te beperken. Omdat elke belegger andere behoeften heeft raden wij u aan contact op te nemen met een van onze adviseurs om het juiste profiel voor u te bepalen.

Streef naar een aantrekkelijk rendement op lange termijn

Het rendement van uw spaargeld hangt af van uw risicoprofiel. Voor een profiel van 7 op 10, zoals hier gekozen, schatten wij dat u op lange termijn een gemiddeld rendement van 5,9% per jaar kunt verwachten. Omdat we onmogelijk de evolutie van de aandelenmarkt kunnen voorspellen, kan uw rendement afwijken van deze projectie, met 50% kans op een hoger rendement op lange termijn. 

Houd rekening met inflatie

Door de inflatie zal de koopkracht die overeenkomt met 200.000€ over 10, 20 of zelfs 40 jaar lager zijn dan nu. Laten we dus uitgaan van een jaarlijkse inflatie van 2%, een realistisch scenario over een langere beleggingshorizon. Het te sparen bedrag zal dus naar boven worden bijgesteld om aan het einde van de beleggingshorizon een koopkracht te behouden die overeenkomt met 200.000€ huidige euro’s.

Begin zo vroeg mogelijk

Hoe langer de beleggingshorizon, hoe lager het bedrag dat u per maand moet sparen om 200.000€ te bereiken. De samengestelde interest. versterkt dit nog. Elke euro die u aan het begin van de periode investeert, is aan het einde van de periode veel meer waard, omdat hij elk jaar een rendement oplevert en dit rendement elk jaar opnieuw wordt geïnvesteerd. Er is dus een exponentieel effect waardoor u het te sparen bedrag aanzienlijk kan verminderen door de investeringsperiode te verlengen.

Spaar tussen 230€ en 1.400€ per maand

Om een kapitaal van 200.000€ te bereiken varieert het bedrag dat u moet sparen, volgens onze veronderstellingen, tussen 230€ per maand (voor een belegger die 40 jaar voor zich heeft) tot 1.400€ per maand voor degene die nog maar 10 jaar te sparen heeft.  Zoals uitgelegd in de vorige paragraaf, is het bedrag dat u maandelijks moet sparen bij een 4x langere horizon niet 4x maar 6x lager, dankzij samengestelde interest.

Plan voor meer gemoedsrust

Pensioenplanning bestaat uit het opbouwen van voldoende geld tijdens uw beroepsleven om een lijfrente te genereren waarmee u uw levensstijl kunt handhaven als u met pensioen gaat. Het bestaat dus uit twee fasen: de opbouw voor het pensioen en de uitkering tijdens het pensioen. Het is een taak op lange termijn die, als u er vroeg genoeg mee begint, relatief pijnloos kan zijn en toch veel vruchten kan afwerpen.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.