chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

01 Dec 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe doet u een financiële schenking aan uw kinderen?

U heeft een woning verkocht en u wilt de opbrengst ervan schenken aan uw kinderen? Of wilt u hen een aandelenportefeuille doorgeven? Schenken is de officiële manier om dit te doen. U betaalt in dat geval verlaagde schenkingsrechten, die aanzienlijk lager zijn dan successierechten. Als de schenking in een rechte lijn gebeurt, nl. van ouders naar kinderen, is het niet altijd nodig om langs de notaris te gaan.

Hoe doet u een financiële schenking aan uw kinderen?

Schenken aan uw kinderen tijdens uw leven

U heeft uw vermogen al gestructureerd om er volop van te genieten tijdens uw pensioen. Nu volgt er nog een andere stap: het gezinshuis verlaten nu deze te groot is geworden. Geen van je kinderen wil het overnemen? Wat als u het verkoopt en de opbrengst tijdens uw leven aan uw kinderen schenkt? Voor uw kinderen stelt dit een mooie financiële hulp voor en voorkomt dat ze later veel successierechten moeten betalen.

Schenking met registratie

Om alle partijen volledig en direct vrij te stellen van successierechten over de geschonken bedragen, moet de bankgift worden aangemeld bij de Belastingdienst en moet de schenkbelasting worden betaald. Het verschil is aanzienlijk: in België kunnen de successierechten in rechte lijn (rechtstreekse bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn) oplopen tot 30% afhankelijk van de regio, terwijl de schenkingsrechten in dezelfde orde tussen 3 en 3,3% bedragen.

Schenking zonder registratie

U kunt uw kinderen ook gewoon geld schenken via een bankoverschrijving, zonder de schenking te registreren of belastingplichtig te zijn. Als de schenker echter binnen de drie tot vijf jaar na de schenking overlijdt (de termijn varieert naargelang van de gewesten), moeten de begunstigden successierechten betalen op de ontvangen bedragen. Hou daarom een bewijs van de datum van de schenking bij.

Met of zonder “pacte ajoint”

U kunt ook bepaalde voorwaarden toevoegen aan uw bankgift, zoals de manier waarop de fondsen beheerd of gebruikt worden. In dit geval moet een aanvullende overeenkomst of “pacte adjoint” opgesteld worden, die door de partijen wordt gedateerd en ondertekend. Lees hier meer over de details van de pacte adjoint of u kunt ook een gratis exemplaar downloaden. De pacte adjoint kan elke schenking aanvullen, ongeacht of deze al dan niet bij de belastingdienst is geregistreerd. Deze "onderhandse akte" vormt tevens het bewijs van de datum en de geldigheid van de schenking.

Moet ik langs de notaris?

De belastingwetgeving vereist geen notariële akte voor schenkingen. De schenker kan een schenking van roerende goederen dus rechtstreeks bij de Belastingdienst aanmelden, al dan niet met een pacte adjoint. De notariële akte is echter vereist voor schenkingen van onroerende goederen, en sterk aanbevolen voor schenkingen van roerende goederen in indirecte lijn (omdat andere wettelijke erfgenamen zich ertegen kunnen verzetten) of voor schenkingen "in extremis" (wanneer de schenker op sterven ligt). In dit geval kan de schenking fiscaal erkend worden zodra de akte is ondertekend door de notaris en vermijdt de schenker om zelf de schenking bij de belastingdienst te laten registreren.

Let op het gereserveerde aandeel

In België worden bepaalde erfgenamen als "reservataire erfgenamen" beschouwd: de langstlevende huwelijkspartner, de kinderen en de ouders van de overledene. Zij zullen in elk geval recht hebben op een deel van de nalatenschap dat het "gereserveerd aandeel" wordt genoemd. Pas dus op: als blijkt dat een schenking een wettig erfgenaam zijn deel ontneemt, kan deze weer in de nalatenschap worden opgenomen, ongeacht wanneer deze is gedaan.

Draag een portefeuille van aandelen en obligaties over

Als u een portefeuille wilt overdragen, kunt u deze uiteraard liquideren en de opbrengst van de verkoop schenken zoals hierboven beschreven. Maar u kunt ook de portefeuille zelf doorgeven, hetzij door een onverdeelde rekening te openen waarop alle effecten worden overgedragen, hetzij door verschillende rekeningen te openen waarop een deel ervan wordt overgedragen. Dit is ook een schenking die u al dan niet kunt aangeven bij de belastingdienst en waarvoor u, indien van toepassing, de bijbehorende schenkingsrechten betaalt. Easyvest kan u begeleiden bij dit proces.

Investeer een financiële schenking

Voor de begunstigden rijst uiteraard de vraag wat zij met de soms grote bedragen moeten doen. Bij een hoge inflatie is het niet aangeraden het geld op een spaarrekening te laten staan, omdat het na verloop van tijd zijn waarde zal verliezen. Een financiële schenking beleggen in trackers geeft u de mogelijkheid uw investering te diversifiëren in wereldwijde aandelen en Europese obligaties. Dit is een rationele beslissing, want op die manier krijgt u het marktrendement en kunt u op uw 2 oren slapen…want op lange termijn is de markt onverslaanbaar.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.