chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

5 tips voor het beleggen van een erfenis

U heeft net een som geërfd en wilt het graag laten renderen, maar hoe? Volg onze 5 tips om uw erfenis op de juiste manier te investeren.

5 tips voor het beleggen van een erfenis

1. Wacht niet te lang

De inflatie heeft bijna 20 jaar op een dieptepunt gelegen, maar neemt nu weer toe. Dit is een goede reden om uw erfenis niet te lang op een spaarrekening te laten staan, omdat uw spaargeld daardoor op de lange termijn in waarde afneemt.

2. Maak u het leven gemakkelijker

Als u geen ervaren belegger bent, kan investeren al snel tijdrovend en angstwekkend worden. Kies dus voor een zeker gemoedsrust als het over uw geld gaat: bepaal uw doelstellingen en uw beleggingshorizon, en laat u adviseren over de beste strategie, actief of passief. Let bij het kiezen van een beheerder goed op de kosten, want die kunnen een groot verschil uitmaken voor het uiteindelijke rendement.

3. Diversificatie

Diversificatie is onontkoombaar en moet uw eerste prioriteit zijn: verschillende activaklassen, verschillende sectoren en geografische categorieën, verschillende segmenten in termen van kapitalisatie en risiconiveau. In dat opzicht is passief beleggen ideaal: door te beleggen in trackers, kunt u heel gemakkelijk investeren in beursgenoteerde bedrijven uit de hele wereld en obligaties uit de hele eurozone.

4. Uw investering spreiden

Maakt deze erfenis een groot(er) deel uit van uw vermogen? Investeer liever gespreid dan alles in één keer. Hoewel het altijd een goed moment is om te beleggen, is het aangeraden om op regelmatige tijdstippen een bepaald bedrag te beleggen om zo de valkuil van "market timing" te vermijden: door uw kapitaal gespreid te investeren, drukt u zo de gemiddelde aankoopprijs van uw belegging. U kunt uw investering bijvoorbeeld opsplitsen in 6 stortingen, gespreid over 6 maanden. Afhankelijk van de markt kan easyvest u advies geven over de beste manier om uw beleggingen te spreiden.

5. Overweeg een donatie

Met de stijgende levensverwachting komt een erfenis vaak op latere leeftijd (bvb op de leeftijd van uw pensioen). Het kan dus zijn dat u een deel van uw erfenis aan uw kinderen wilt schenken, bijvoorbeeld om hen te helpen een huis te kopen. In dit geval is een donatie waarschijnlijk een oplossing om te overwegen. Het is een manier om de verdeling van uw vermogen tijdens uw leven te regelen, en vermindert vaak de successierechten die uw erfgenamen bij uw overlijden zullen moeten betalen. U kunt deze schenking combineren met een zogenaamde "pacte adjoint", die het mogelijk maakt de voorwaarden van de donatie te specificeren (modeldocument gratis te downloaden in onze bijbehorende blog).

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.