chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

06 Mar 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Beleg op 1-jarige leeftijd om mooi startkapitaal op te bouwen

Natuurlijk beslis je niet zelf om van jongs af aan te beleggen. Maar als u kinderen heeft, stel uzelf dan de vraag voor hen! De "jeugdspaarrekening" is niet alleen verouderd, maar levert ook niets meer op... Met een beleggingshorizon van ongeveer twintig jaar, waarom zou u het spaargeld van uw kinderen dan niet beleggen in aandelen?

Beleg op 1-jarige leeftijd om mooi startkapitaal op te bouwen

Wees de eekhoorn te slim af

Als het op beleggen aankomt is vroeg begonnen half gewonnen! Want ongeacht het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal zal uw spaargeld niet lineair maar wel exponentieel doen groeien dankzij het principe van samengestelde interest. Beleggen voor uw kind vanaf een jonge leeftijd betekent hem zo snel mogelijk laten profiteren van deze exponentiële groei.

Lange horizon = grotere risicotolerantie

Door uw kind op jonge leeftijd te laten beleggen heeft het ook een lange beleggingshorizon, want het geld komt pas vrij als hij of zij meerderjarig is. Met een beleggingshorizon van vijftien of zelfs achttien jaar kan aan alle voorwaarden voldaan worden om geheel, of bijna geheel, in aandelen te beleggen en zo een rendement van gemiddeld 7% per jaar te behalen.

Doel: zijn studies of de aankoop van een eerste vastgoed financieren

Later zal het ook belangrijk zijn om de toekomstige rekeninghouder te responsabiliseren over het gebruik van het geïnvesteerde bedrag en het belang van sparen gedurende zijn hele leven te benadrukken. Het opgebouwde bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om hoger onderwijs te financieren – waarom niet in het buitenland – of eventueel om later de aankoop van een eerste vastgoed te financieren.

Geblokkeerde rekening tot 18 jaar

Een effectenrekening kan op naam van een minderjarige worden geopend door een wettelijke vertegenwoordiger, meestal een ouder of grootouder. De effecten op de rekening worden geacht toe te behoren aan de minderjarige; de wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich ertoe deze tegoeden te beheren als een goede huisvader en uitsluitend in het belang van het kind. Wanneer het kind meerderjarig is, kan het vrij beschikken over het geld dat op zijn naam zijn belegd.

Een rekening openen op naam van uw kind of voor uw kind?

Als u als ouder of grootouder een zekere controle wilt behouden, kunt u er ook voor kiezen om voor uw kind te beleggen zonder het geld op zijn of haar naam te zetten, of te kiezen voor een combinatie van beide formules. Zo kunt u op elk moment vrij beschikken over de gespaarde bedragen.

Lees ook de andere blogs uit de serie “Investeren volgens uw leeftijd”: investeren op 25-jarige leeftijd, investeren op 40-jarige leeftijd, investeren op 65-jarige leeftijd en investeren op 75-jarige leeftijd.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.