chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

09 Apr 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Beleggen op 40-jarige leeftijd: uw pensioen in zicht

Als veertiger, op het hoogtepunt van uw professionele carrière, heeft u misschien uw huis of appartement al gekocht en gedeeltelijk afbetaald... Wat nu? Hoog tijd om u zorgen te maken over uw pensioen.

Beleggen op 40-jarige leeftijd: uw pensioen in zicht

Uw inkomen is gestegen... en uw uitgaven ook

Veertig worden is meestal een cruciaal moment. Uw inkomen is waarschijnlijk hoger dan ooit, maar tegelijkertijd heeft u misschien ook een lening die u moet afbetalen en een of meer kinderen te voeden en op te voeden. Laten we zeggen dat de grote beslissingen zijn genomen en dat het nu tijd is om een goede beleggingsstrategie voor de lange termijn op te stellen.

Doe uw huiswerk

Kijk naar de feiten: hoeveel verdient u? Hoeveel geeft u uit? Zullen uw uitgaven de komende jaren stijgen? Misschien betaal je nu voor kinderopvang, maar die bedragen kunnen binnenkort uw spaargeld doen toenemen. Hoeveel geld zet u opzij om te sparen, beleggen, of voor uw pensioen? Het opstellen van een beleggingsplan op lange termijn vereist onvermijdelijk een beetje huiswerk.

Breng uw pensioenplannen samen

Een van de moeilijkste zaken in pensioenplanning is om zicht te hebben op het totale inkomen van uw toekomstige pensioen. Tussen het wettelijk pensioen, waarvan het bedrag niet gemakkelijk te voorspellen is, eventuele groepsverzekeringscontracten die verdeeld kunnen worden over verschillende werkgevers en verzekeraars, met soms verschillende voorwaarden, pensioensparen en eigen spaargeld, slagen weinigen erin om hun toekomstig pensioen nauwkeurig te berekenen. Met de gratis easyvest-app kunnen alle Belgen (cliënten en niet-cliënten) al hun pensioengegevens samenbrengen in een paar kliks. Test het! U zult waarschijnlijk verbaasd zijn van het resultaat.

Nu of nooit om te beleggen!

Hoe we het ook draaien of keren, de evolutie van de demografie en de overheidsfinanciën in België zet het wettelijk pensioenstelsel onder druk. Zelfs door bij te dragen aan uw 2e en 3e pensioenpijler, bereikt u waarschijnlijk niet het pensioenniveau dat voldoende is om uw huidige levensstijl na pensionering te behouden. Een eigen spaarplan is daarom essentieel om uw doel te bereiken. Als u 40 bent, heeft u nog 27 jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd: een beleggingshorizon die lang genoeg is om in eerste instantie vooral in aandelen te beleggen.

Verloren tijd inhalen

Dankzij samengestelde interest groeit het op lange termijn belegde spaargeld exponentieel. Als u op 40-jarige leeftijd €5.000 per jaar begint te beleggen, heeft u bij pensionering een kapitaal van €400.000 opgebouwd... half zoveel als degene die op 30-jarige leeftijd zou begonnen zijn en drie keer minder dan degene die op 25 zou begonnen zijn! Maar door later te beginnen, met uw grote uitgaven al achter de rug, kunt u de verloren tijd wellicht inhalen door wat grotere bedragen te investeren. Doe de test met onze online simulator om te bepalen hoeveel u maandelijks moet beleggen om uw objectief te bereiken.

grafiek toont kracht van samengestelde interest aan

Efficiënter indexbeheer

Naast de eenvoud en de lage kost, heeft het door easyvest aanbevolen indexbeheer de voorbije tien jaar een superieur rendement van gemiddeld 2,8% per jaar laten zien ten opzichte van vergelijkbare portefeuilles van actief beheer in België. Dit verschil kan op lange termijn een gigantisch impact hebben: op een investering van €5.000 per jaar van 40 tot 67 jaar zou dit verschil in rendement zich vertalen in een extra winst van €150.000!

Betaal uw hypothecaire lening niet vervroegd af

Als uw spaargeld toeneemt, is er waarschijnlijk één ding dat u niet moet doen: uw hypothecaire lening vervroegd aflossen. Inderdaad, tot voor kort waren de rentevoeten extreem laag, ver onder het huidige inflatieniveau... Een maandelijkse betaling tegen een vaste rente is dus een geweldige manier om een vastgoed waarvan de waarde stijgt tegen een goede prijs te financieren. Als uw inkomen blijft stijgen, neemt ook uw vermogen om te sparen of te beleggen toe.

Optimaliseer uw belastingen

Belastingheffing is nog een goede reden om uw hypothecaire lening niet te snel af te lossen. Afhankelijk van de gewesten en het jaar waarin u uw lening hebt afgesloten, zijn er fiscale voordelen verbonden aan de financiering van uw eigen woning in België. U kunt ook andere fiscale enveloppen optimaliseren: bijvoorbeeld intekenen op een pensioenspaarregeling of, als u zelfstandige bent, op een aanvullend pensioen van het type IPT, POZ of VAPZ.

Easyvest, uw partner voor de lange termijn

Of het nu gaat om pensioenplanning of het optimaliseren van uw belastingen, de adviseurs van easyvest staan ter uwe beschikking om het best mogelijke beleggingsplan uit te werken, aangepast aan uw situatie. Onze passieve beleggingsstrategie, die erin bestaat de wereldmarkt te volgen in plaats van te proberen deze te verslaan, heeft zijn langetermijnprestaties empirisch bewezen. Bovendien heeft u als 40-jarige waarschijnlijk nog heel wat andere dingen te doen dan dagelijks de markten volgen om uw portefeuille actief te beheren... Kies voor de eenvoud, transparantie en prestaties van easvyest!

Lees ook de andere blogs uit de serie “Investeren volgens uw leeftijd”: investeren op 1-jarige leeftijd, investeren op 25-jarige leeftijd, investeren op 65-jarige leeftijd en investeren op 75-jarige leeftijd.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.