chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Investeren op 75-jarige leeftijd: optimaliseer uw nalatenschap

U geniet volop van uw pensioen en hebt misschien een erfenis ontvangen. Op dit punt maakt u zich niet zozeer zorgen over de verdeling van uw portefeuille, maar eerder over de beste manier om uw vermogen over te dragen aan uw erfgenamen. Het is tijd om uw nalatenschap voor te bereiden om deze fiscaal te optimaliseren.

Doel, tijdshorizon en portefeuille allocatie voor een 75 jaar oud investeerder.

Een gouden regel: anticiperen

U heeft uw vermogen al gestructureerd om comfortabel te leven van uw pensioen. Nu wilt u uw kapitaal geleidelijk overdragen om uw erfgenamen te behoeden voor omslachtige en kostbare procedures op het moment van uw overlijden. Er kunnen verschillende stappen worden genomen: enerzijds het opstellen van een testament, maar eventueel ook de geleidelijke overdracht van uw roerende goederen (cash of effectenportefeuille) en onroerend goed. Een geschenk aan uw erfgenamen dat des te waardevoller is, omdat het hen in de toekomst aanzienlijke successierechten bespaart.

Maak het leven van de mensen om je heen niet ingewikkeld

Het kan zijn dat u tijdens uw leven als belegger een deel van uw vermogen zelf heeft belegd in verschillende soorten producten, en misschien een ander deel heeft toevertrouwd aan een of meer financiële instellingen. Op dit punt is het noodzakelijk om zaken te vereenvoudigen! Voor u en uw naasten: als u overlijdt, is het in uw belang om uw partner en uw erfgenamen een investeringsstructuur na te laten die gemakkelijk te begrijpen en te onderhouden is.

Indexbeleggen, eenvoudig en effectief op lange termijn

De beleggingsportefeuilles die Easyvest aanbiedt, voldoen perfect aan deze vereisten:

Transgenerationele belegging

Heeft u extra beleggingsportefeuilles verkocht of onroerend goed geërfd? Easyvest kan u helpen dit kapitaal te investeren op een manier die zowel voor u als voor uw erfgenamen voordelig is, met als doel een soepele overdracht.

Gedeelde rekening

Een gedeelde rekening, ook wel een "gemeenschappelijke rekening" genoemd, kan worden geopend tussen echtgenoten of tussen broers en zussen. Als u dit nog niet eerder heeft gedaan, kan het rond uw zeventigste een goed moment zijn om een gedeelde rekening te openen met uw partner, zodat deze betrokken wordt bij het beheer van uw portefeuille. Dit vergemakkelijkt ook de nalatenschap in geval van overlijden, aangezien de helft van de portefeuille al volledig eigendom zal zijn van de overlevende echtgenoot.

Splitsing van blote eigendom en vruchtgebruik

Een andere regelmatig overwogen optie is de splitsing van eigendom/vruchtgebruik. Dit maakt het mogelijk om de blote eigendom van het vermogen over te dragen aan uw erfgenamen, terwijl u zelf geniet van de vruchten van dit vermogen in de vorm van een lijfrente. Op die manier kan het vermogen worden belegd met een sterke nadruk op aandelen, aangezien uw beleggingshorizon langer is. Easyvest opent regelmatig dergelijke rekeningen, die meestal gemeenschappelijke rekeningen zijn: de kinderen zijn mede-eigenaar van de blote eigendom van het belegde vermogen en de ouders genieten van het vruchtgebruik van dit vermogen in de vorm van een lijfrente.

Schenking met registratie

Als u een gemeenschappelijke rekening opent op naam van uw kinderen (met of zonder splitsing van eigendom/vruchtgebruik), doet u in feite een financiële schenking, wat gevolgen kan hebben. Om uw erfgenamen volledig en direct vrij te stellen van successierechten op de geschonken bedragen, moet de schenking worden geregistreerd bij de belastingdienst en moet er schenkingsrecht worden betaald. Het verschil is aanzienlijk: in België kunnen successierechten voor directe familieleden (ouders of kinderen) oplopen tot 30%, terwijl schenkingsrechten in dezelfde categorie tussen 3 en 3,3% liggen, afhankelijk van de regio.

Schenking zonder registratie

U heeft ook de vrijheid om geldbedragen aan uw kinderen te schenken zonder deze schenking te registreren of schenkingsrecht te betalen. Maar als de schenker binnen drie tot vijf jaar na de schenking overlijdt (de termijn varieert afhankelijk van de regio), zullen de ontvangers successierechten moeten betalen over de ontvangen bedragen. Het is dus raadzaam om een bewijs van de schenkingsdatum te bewaren.

Met of zonder Pacte Adjoint

Als u bepaalde voorwaarden wilt toevoegen aan deze schenking, bijvoorbeeld met betrekking tot het beheer of gebruik van de bedragen, kunt u een Pacte Adjoint opstellen, gedateerd en ondertekend door beide partijen. In een eerdere blog over dit onderwerp vindt u details over deze optie en een model voor een Pacte Adjoint. Het Pacte Adjoint kan elke schenking aanvullen, ongeacht of deze al dan niet is geregistreerd bij de belastingdienst. Dit "onderhandse akte" zal ook dienen als bewijs van de datum en geldigheid van de schenking.

Moet u een notaris inschakelen?

Het fiscaal recht vereist geen notariële akte voor schenkingen. De schenker kan dus een schenking van roerende goederen rechtstreeks laten registreren bij de belastingdienst, met of zonder aanvullend contract. Een notariële akte is echter wel vereist voor onroerende schenkingen en wordt sterk aanbevolen voor schenkingen van roerende goederen aan andere erfgenamen (omdat andere wettelijke erfgenamen hiertegen kunnen protesteren) of voor "in extremis" schenkingen (wanneer de schenker op het punt staat te overlijden). In dit geval kan de schenking fiscaal erkend worden vanaf het moment van ondertekening door de notaris, waardoor de schenker zelf wordt vrijgesteld van registratie bij de belastingdienst.

Easyvest-portefeuilles, een garantie voor eenvoud bij uw nalatenschap

Onze beleggingsportefeuilles bieden veel voordelen voor de voorbereiding en uitvoering van een nalatenschap. Door uw partner en kinderen nu al te betrekken, zorgt u voor continuïteit: uw partner heeft alle middelen om financiële onafhankelijkheid te waarborgen in uw afwezigheid, en uw kinderen kunnen uw vermogen gemakkelijk laten groeien. Onze beheerders staan tot uw beschikking om de verschillende opties die in deze blog worden besproken te bespreken!

Lees ook de andere blogs uit de serie “Investeren volgens uw leeftijd”: investeren op 1-jarige leeftijd, investeren op 25-jarige leeftijd, investeren op 40-jarige leeftijd en investeren op 65-jarige leeftijd.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.