chat icon

Beleid inzake klantenaanvaarding

1. Inleiding

De onderneming stelt regels en grenzen voor het aanvaarden van een klant. Om ethische, juridische en commerciële redenen moet de onderneming immers, alvorens een klant te aanvaarden, op de hoogte zijn van de identiteit, de bedoelingen en de herkomst van de fondsen van de klant. Het volgende document beschrijft het beleid en de procedures voor het "screenen" van de klanten die de onderneming zal aanvaarden.

2. Beleid

Het klantacceptatiebeleid van de onderneming is gebaseerd op de volgende principes:

 1. Afstemming van de klant op de managementstrategie van de onderneming
  De onderneming zorgt ervoor dat de klant de beleggingsstrategie volledig omarmt. De klant moet zich met name scharen achter de passieve beleggingsopvatting van de onderneming als in : dat niemand de markt op de lange termijn kan verslaan. De klant begrijpt ook waarom de onderneming geen aanbod doet naar het selecteren van specifieke aandelen en/of asset klassen, alsook de markt niet tracht te timen . De onderneming wijst liever een klant af die niet op één lijn ligt met zijn managementstrategie, dan dat het later in de relatie voor alle partijen frustratie oplevert.

 2. Geloof dat het management van het bedrijf de klant kan helpen
  De onderneming moet ervan overtuigd zijn dat haar benadering van het beheer voldoet aan de behoeften en belangen van de klant, rekening houdend met de geschiktheidstest. Indien een klant bijvoorbeeld een groot deel van zijn activa wenst te beleggen in een risicoprofiel dat te hoog is voor een beleggingshorizon die te kort is in vergelijking met wat de onderneming redelijk acht, kan de onderneming weigeren de klant van dienst te zijn.

 3. Afronding van alle boarding procedures van de onderneming
  De klant moet alle on-boardingprocedures afronden die door de onderneming zijn ingevoerd, met inbegrip van de vragenlijsten voor de geschiktheidsbeoordeling. De klant moet ook alle documenten en overeenkomsten voor het openen van een rekening ondertekenen.

 4. Eerbaarheid van de klant en de herkomst van zijn fondsen
  De klant moet van goed zedelijk gedrag zijn en de herkomst van de fondsen moet legaal zijn. Het is uitgesloten dat de onderneming fondsen aanvaardt die afkomstig zijn van witwasactiviteiten of die gebruikt zouden kunnen worden om terroristische activiteiten te financieren.

 5. Bestuur, evaluatie en actualisering
  Klanten worden aanvaard op aanbeveling van de commerciële afdeling en uiteindelijk goedgekeurd door het AML-comité, bestaande uit de AML-, compliance- en risk management managers. Het directiecomité kan dit beleid en deze procedures herzien en bijwerken.

Het Directiecomité kan dit beleid en deze procedures herzien en bijwerken naar gelang van de behoeften van de onderneming en de reglementaire vereisten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.